Formula Tips
Posted By: Basit Baba - 83 Days ago

7500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM

03065984484=03119916194 

[[[[ =FIRST=SECOND=AKARA====ROUTINE]]]]

[[[[[  7910 SY START]]]]]

 


                   =[

 

 

 

7910 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=8921(62)92==(6217)=S=(62)=PASS

5580 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=3131(96)80==(9641)=S=(96)=PASS

4176 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=1312(79)28==(7924)=S=(79)=PASS

4981 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=2227(73)91==(7328)=F=(73)=PASS

7328 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=7093(67)19==(6712)=S=(67)=PASS

1844 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=1130(30)96==(3085)=S=(83)=PASS

6244 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=4388(37)13==(3782)===(----)=WAIT

 

 

              FIRST=SECOND=AKARA=

 

 

 

     (23)=(27)=(28)

    (32)=(37)=(38)

    (72)=(73)=(78)

    (82)=(83)=(87)

 

          FIRST==FIRST==FOURCAST=ROUTINE

         DAHMAKA=ROUTINE

        6312==SE=START

 

                   INSHALLAH=HI=HO=GA

                  ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYE

                 ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                   ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                    KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

                      ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH

                 HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

                INSHALLAH

             INSHALLAH============INSHALLAH

         ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST

       ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST

          ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST

          FULL======GUARANTEE

         MONEY=========BACK

            FINAL==========GAME

          READY

                 ALL PAKISTAN KO MERE ISS ROUTINE SE

                   SECOND=AKARA==( 83)= =MUBARAK  HO

          ALL PAKISTAN KO MERE PAPER SE

 

 

 

 

             BASIT BABA ZINDABAD

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

PLEASE  CALL==03065984484===03119916194==03229062471=BASIT BABAPosted By: Basit Baba - 83 Days ago

7500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM

03065984484=03119916194 

[[[[ =FIRST=SECOND=AKARA====ROUTINE]]]]

[[[[[  7910 SY START]]]]]

 


                   =[

 

 

 

1679=JAZER=(40)975602==(4095)=F=(05)=PASS

1605=JAZER=(40)062451==(4095)=S=(05)=PASS

1688=JAZER=(41)085277==(4196)=F=(41)=PASS

1641=JAZER=(40)509258==(4095)=F=(49)=PASS

1649=JAZER=(40)607881==(4095)=S=(95)=PASS

1673=JAZER=(40)902322==(4095)=S=(40)=PASS

1618=JAZER=(40)22437===(4095)=S=(59)=PASS

1662=JAZER=(40)767634==(4095)===(----)=WAIT

 

              FIRST=SECOND=AKARA=

 

 

 

     (04)=(05)=(09)

    (40)=(45)=(49)

    (50)=(54)=(59)

    (90)=(94)=(95)

 

          FIRST==FIRST==FOURCAST=ROUTINE

         DAHMAKA=ROUTINE

        6312==SE=START

 

                   INSHALLAH=HI=HO=GA

                  ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYE

                 ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                   ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                    KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

                      ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH

                 HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

                INSHALLAH

             INSHALLAH============INSHALLAH

         ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST

       ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST

          ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST

          FULL======GUARANTEE

         MONEY=========BACK

            FINAL==========GAME

          READY

                 ALL PAKISTAN KO MERE ISS ROUTINE SE

                   SECOND=AKARA==( 59)= =MUBARAK  HO

          ALL PAKISTAN KO MERE PAPER SE

 

 

 

 

             BASIT BABA ZINDABAD

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

PLEASE  CALL==03065984484===03119916194==03229062471=BASIT BABAPosted By: Ali Shafiq - 83 Days ago

                                             BOND======7500

                            CITY=====RAWALPINDI

                                            F/S AKRA

 

 

 

 

 

791005 = 92301X791 = 7(3010)091 = (3010) = 13 PASS S

058047 = 92301X558 = 5(1503)958 = (1503) = 05 PASS S

880015 = 92301X880 = 8(1224)880 = (8732) = 41 PASS F

417651 = 92301X417 = 3(8489)517 = (8489) = 49 PASS F

498138 = 92301X498 = 4(5965)898 = (5965) = 95 PASS S

732880 = 92301X732 = 6(7564)332 = (7564) = 56 PASS S

184483 = 92301X184 = 1(6983)384 = (6983) = 63 PASS S

624455 = 92301X624 = 5(7595)824 = (7595) =    (  ) WAIT

 

                           F/S AKRA

                                   (57)(75)(95)

                                   (59)(79)(97)

                                    (55)

 

 

 

KOI HY HAM JAISA

TO AY SAMNY

 

HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR

PURA PAKISTAN KO MERI ROUTEENS SY

F LINK(6)F OPEN(6)F CLOSE(2)

UTHANY PAR

BOHAT MUBARAK HO

 

 

DAMAKA
SECOND SECOND
FOURCAST ROUTEEN
0580 SY START


 

 

HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR

PURA PAKISTAN KO MERI ROUTEENS SY

F LINK(1)F OPEN(1)F CLOSE(8)

UTHANY PAR

BOHAT MUBARAK HO

 

 

MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

 

 

 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEE

 

 

FINAL GAME

READY

 

 

 

 

 

MOBILE
ALi SHAFIQ

                         03007461845                         

                         03066605698                         Posted By: Ali Shafiq - 83 Days ago

                                             BOND======7500

                            CITY=====RAWALPINDI

                                            CENTER FIGURE

 

 

 

 

035150 = 38X5351X = END = 413(4)6342 = (4398) = 499 PASS

499831 = 38X4998X = END = 360(7)1125 = (7621) = 791 PASS

791005 = 38X7910X = END = 903(4)8336 = (4398) = 058 PASS

058047 = 38X5580X = END = 449(6)0961 = (6510) = 880 PASS

880015 = 38X8800X = END = 111(8)2336 = (8732) = 417 PASS

417651 = 38X4176X = END = 251(8)1881 = (8732) = 498 PASS

498138 = 38X4981X = END = 358(2)6161 = (2176) = 732 PASS

732880 = 38X7328X = END = 775(4)2199 = (4398) = 184 PASS

184483 = 38X1844X = END = 491(0)0851 = (0954) = 624 PASS

 624455 = 38X6244X = END = 562(9)8001 = (9843) =    (  ) WAIT

 

                           CENTER FIGURE

                                   (333)

                                   (444)

                                    (888)

                                    (999)

 

 

KOI HY HAM JAISA

TO AY SAMNY

 

HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR

PURA PAKISTAN KO MERI ROUTEENS SY

F LINK(6)F OPEN(6)F CLOSE(2)

UTHANY PAR

BOHAT MUBARAK HO

 

 

DAMAKA
SECOND SECOND
FOURCAST ROUTEEN
0580 SY START


 

 

HAR BAR KEY TARA IK DAFA PHIR

PURA PAKISTAN KO MERI ROUTEENS SY

F LINK(1)F OPEN(1)F CLOSE(8)

UTHANY PAR

BOHAT MUBARAK HO

 

 

MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

 

 

 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEE

 

 

FINAL GAME

READY

 

 

 

 

 

MOBILE
ALi SHAFIQ

                         03007461845                         

                         03066605698                         Posted By: Faisal Qureshi - 83 Days ago

FAISAL***QURESHI ke taraf say tamam

Members Visitors ko (Aslam)

__<><><><>__

City<><>RawalPindi_P.Bond<><>7500

__<><><><>__

Routine No.1

__<><><><>__

1st Date to 1st First Akra routine 1220 sy start

 

Open ky leay Akra ke Jama ke Bakaya ly ky +1 aur home ly

Close ky leay open aur 6th figure Jama kr ky +1 home ly

 

122017

1+2 = 3 Bakaya 7 8 Home 2 3 Open

1+7 = 8 7 Home 3 Close

First Pass 87 Pass

 

872005

8+7 = 6 Bakaya 4 5 Home 9 0 Open

8+5 = 4 3 Home 9 Close

First Pass 03 Pass

 

035150

0+3 = 3 Bakaya 7 8 Home 2 3 Open

0+0 = 0 9 Home 5 Close

First Pass 79 Pass

 

791005

7+9 = 7 Bakaya 3 4 Home 8 9 Open

7+5 = 3 2 Home 8 Close

First Pass 88 Pass

 

880015

8+8 = 7 Bakaya 3 4 Home 8 9 Open

8+5 = 4 3 Home 9 Close

First Pass 49 Pass

 

498138

4+9 = 4 Bakaya 6 7 Home 1 2 Open

4+8 = 3 2 Home 8 Close

First Pass 18  Pass

 

184483

1+8 = 9 Bakaya 1 2 Home 6 7 Open

1 +3 = 4 3 Home 9 Close

 

P.B 7500 Rawalpindi

First Akray

(14)(24)(64)(74)

(13)(23)(63)(73)

(19)(29)(69)(79)

 

__<><><><>__

Routine No.2

__<><><><>__

First Second Regular Akra Tendolay Routine 4998 say Start

Open ky leay Center -1 figure aur us ka Bakya ly aur us say -1 aur Hme Open Figure a rahy ha

Close ky leay current close aur 6th figure ko Jama kary aur Us ke Bakkaya aur +1 with Home Open a rahay ha

 

499831

9-1 = 8 Bakya 2 Open 82 Home 37

9+1 = 1 Bakya 9 Close 904

4998 = Center  108

First Pass (((791)))

 

791005

1-1 = 0 Bakya 5 Open 05

9+5 = 5 Bakya 5 Close 561

7910 = Center  378

First Pass (((058)))

 

058047

8-1 = 7 Bakya 3 Open 73 Home 28

5+7 = 3 Bakya 7 Close 782

0580 = Center  081

First Pass (((880)))

 

880015

0-1 = 9 Bakya 1 Open 91 Home 46

8+5 = 4 Bakya 6 Close 671

8800 = Center  783

First Pass (((417)))

 

417651

7-1 = 6 Bakya 4 Open 64 Home 19

1+1 = 2 Bakya 8 Close 893

4176 = Center  486

First Pass (((498)))

 

498138

8-1 = 7 Bakya 3 Open 73 Home 28

9+8 = 8 Bakya 2 Close 237

4981 = Center  162

First Pass (((732)))

 

732880

2-1 = 1 Bakya 9 Open 19 Home 64

3+0 = 3 Bakya 7 Close 782

7328 = Center  405

First Pass (((184)))

 

184483

4-1 = 3 Bakya 7 Open 37 Home 82

8+3 = 2 Bakya 8 Close 893

1844 = Center  378

Second Pass (((838)))

 

Is routine sy second tendola 838 Mubarak ho

 

624455

4-1 = 3 Bakya 7 Open 37 Home 82

2+5 = 7 Bakya 3 Close 348

6244 = Center  671

 

P.B 7500 Rawalpindi

First Second Akray Tendolay

(33)(34)(38)(73)

(74)(78)(83)(84)

(88)(23)(24)(28)

Center 1 6 7

 

__<><><><>__

Routine No.3

__<><><><>__

First Akra routine Rawapindi to Rawalpindi 3483 say Start

 

348 X 3329 X=End = 134(21)037

 

First Akray

(21) (12)

Next Rawalpindi

First Pass

(1220)

 

122 X 3329 X=End = 164(94)807

 

First Akray

(94) (49)

Next Rawalpindi

First Pass

(4998)

 

499 X 3329 X=End = 275(94)890

 

First Akray

(94) (49)

Next Rawalpindi

First Pass

(4981)

 

498 X 3329 X=End = 274(84)400

 

P.B 7500 Rawalpindi

First Akray

(84) (48)

 

__<><><><>__

Routine No.4

__<><><><>__

First Back Akra routine Rawapindi 7328 say Start

 

732 X 67543 X=End = 24(44)4595

 

First Back Akray

(44)

First Pass

(1844)

 

184 X 67543 X=End = 15(44)5299

 

First Back Akray

(44)

First Pass

(6244)

 

624 X 67543 X=End = 17(76)3554

 

P.B 7500 Rawalpindi

First Akray

(76) (67)


__<><><><>__

First only {1} Akra {2} Tendoly {4} Fourcast

100% full guarantee Formula kay sath VIP

Special Number kay leay Rabta kary

__<><><><>__

{{{Contact}}}

Faisal Qureshi

***King of Game***

***03360220030***

***03114320030***

***03044260281***

__<><><><>__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted By: Faisal Qureshi - 83 Days ago

FAISAL***QURESHI ke taraf say tamam

Members Visitors ko (Aslam)

__<><><><>__

City<><>RawalPindi_P.Bond<><>7500

__<><><><>__

Routine No.5

__<><><><>__

 

First Tendola routine 7328 sy Start

 

73 X 248 = (18)10(4)

 

First Single Akra

(18)

First  Tendolay

(184)

First Pass 184

 

18 X 348 = (62)6(4)

 

First Single Akra

(62)

First  Tendolay

(624)

First Pass 624

 

62 X 148 = (91)7(6)

 

P.B 7500 Rawalpindi

First Single Akra

(91)

First Single Tendola

(916)

 

__<><><><>__

Routine No.6

__<><><><>__

First Single Open Routine 8800 say Start

 

058 X 26631 = 1 Jazar = 1242.(8)185

 

First Open

(8) (3)

First Pass

880

 

880 X 26631 = 1 Jazar = 4840.(9)998

 

First Open

(9) (4)

First Pass

417

 

417 X 26631 = 1 Jazar = 3332.(4)355

 

First Open

(4) (9)

First Pass

498

 

498 X 26631 = 1 Jazar = 3641.(7)355

 

First Open

(7) (2)

First Pass

732

 

732 X 26631 = 1 Jazar = 4415.(1)887

 

First Open

(1) (6)

First Pass

184

 

184 X 26631 = 1 Jazar = 2213.(6)178

 

First Open

(6) (1)

First Pass

624

 

624 X 26631 = 1 Jazar = 4076.(4)867

 

P.B 7500 Rawalpindi

First Open

(4)(9)

 

__<><><><>__

Routine No.7

__<><><><>__

 

First Close Routine 7910 say Start

 

7910 X 31167 X=End = 60777(51)9

 

First Close

(5) (1)

First Pass

058

 

0580 X 31167 X=End = 32677(28)6

 

First Close

(2) (8)

First Pass

880

 

8800 X 31167 X=End = 75223(81)3

 

First Close

(8) (1)

First Pass

417

 

4176 X 31167 X=End = 16939(90)5

 

First Close

(9) (0)

First Pass

498

 

4981 X 31167 X=End = 24100(33)5

 

First Close

(3)

First Pass

732

 

7328 X 31167 X=End = 52162(80)3

 

First Close

(8) (0)

First Pass

184

 

1844 X 31167 X=End = 33030(24)8

 

First Close

(2) (4)

First Pass

624

 

6244 X 31167 X=End = 37871(78)6

 

P.B 7500 Rawalpindi

First Close

(7)(8)

 

__<><><><>__

Routine No.8

__<><><><>__

 

First Center Routine 791 say Start

 

791 X 81607 X=End = 416(6849)2

 

First Center

(6)(8)(4)(9)

First Pass

058

 

058 X 81607 X=End = 224(0323)9

 

First Center

(0)(3)(2)

First Pass

880

 

880 X 81607 X=End = 515(7273)5

 

First Center

(7)(2)(3)

First Pass

417

 

417 X 81607 X=End = 115(8048)9

 

First Center

(8)(0)(4)

First Pass

498

 

498 X 81607 X=End = 165(1632)8

 

First Center

(1)(6)(3)(2)

First Pass

732

 

732 X 81607 X=End = 356(8428)4

 

First Center

(8)(4)(2)

First Pass

184

 

184 X 81607 X=End = 225(4708)8

 

First Center

(4)(7)(0)(8)

First Pass

624

 

624 X 81607 X=End = 259(3128)3

 

P.B 7500 Rawalpindi

First Center

(3)(1)(2)(8)

 

__<><><><>__

Routine No.9

__<><><><>__

 

First 4th figure Routine 0580 say Start

 

058 X 53999 X=End = 98090(60)6

 

First 4th Figure

(6)(0)

First Pass

880(0)

 

880 X 53999 X=End = 22580(66)7

 

First 4th Figure

(6)

First Pass

417(6)

 

417 X 53999 X=End = 50704(15)4

 

First 4th Figure

(1)(5)

First Pass

498(1)

 

498 X 53999 X=End = 72315(28)7

 

First 4th Figure

(2)(8)

First Pass

732(8)

 

732 X 53999 X=End = 15624(04)9

 

First 4th Figure

(0)(4)

First Pass

184(4)

 

184 X 53999 X=End = 98720(43)9

 

First 4th Figure

(4)(3)

First Pass

624(4)

 

624 X 53999 X=End = 11353(78)3

 

P.B 7500 Rawalpindi

First 4th figure

(7)(8)

 

__<><><><>__

First only {1} Akra {2} Tendoly {4} Fourcast

100% full guarantee Formula kay sath VIP

Special Number kay leay Rabta kary

__<><><><>__

{{{Contact}}}

Faisal Qureshi

***King of Game***

***03360220030***

***03114320030***

***03044260281***

__<><><><>__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted By: Basit Baba - 83 Days ago

7500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM

03065984484=03119916194 

[[[[ =FIRST=SECOND=AKARA====ROUTINE]]]]

[[[[[  7910 SY START]]]]]

 


                   =[

 

 

 

1679=JAZER=(40)975602==(4095)=F=(05)=PASS

1605=JAZER=(40)062451==(4095)=S=(05)=PASS

1688=JAZER=(41)085277==(4196)=F=(41)=PASS

1641=JAZER=(40)509258==(4095)=F=(49)=PASS

1649=JAZER=(40)607881==(4095)=S=(95)=PASS

1673=JAZER=(40)902322==(4095)=S=(40)=PASS

1618=JAZER=(40)22437===(4095)=S=(59)=PASS

1662=JAZER=(40)767634==(4095)===(----)=WAIT

 

              FIRST=SECOND=AKARA=

 

 

 

     (04)=(05)=(09)

    (40)=(45)=(49)

    (50)=(54)=(59)

    (90)=(94)=(95)

 

          FIRST==FIRST==FOURCAST=ROUTINE

         DAHMAKA=ROUTINE

        6312==SE=START

 

                   INSHALLAH=HI=HO=GA

                  ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYE

                 ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                   ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                    KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

                      ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH

                 HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

                INSHALLAH

             INSHALLAH============INSHALLAH

         ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST

       ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST

          ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST

          FULL======GUARANTEE

         MONEY=========BACK

            FINAL==========GAME

          READY

                 ALL PAKISTAN KO MERE ISS ROUTINE SE

                   SECOND=AKARA==( 59)= =MUBARAK  HO

          ALL PAKISTAN KO MERE PAPER SE

 

 

 

 

             BASIT BABA ZINDABAD

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

PLEASE  CALL==03065984484===03119916194==03229062471=BASIT BABAPosted By: Basit Baba - 83 Days ago

7500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM

03065984484=03119916194 

[[[[ =FIRST=SECOND=AKARA====ROUTINE]]]]

[[[[[  7910 SY START]]]]]

 


                   =[

 

 

 

7910 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=8921(62)92==(6217)=S=(62)=PASS

5580 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=3131(96)80==(9641)=S=(96)=PASS

4176 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=1312(79)28==(7924)=S=(79)=PASS

4981 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=2227(73)91==(7328)=F=(73)=PASS

7328 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=7093(67)19==(6712)=S=(67)=PASS

1844 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=1130(30)96==(3085)=S=(83)=PASS

6244 X 5649 X BARABAR=END=CE=END=4388(37)13==(3782)===(----)=WAIT

 

 

              FIRST=SECOND=AKARA=

 

 

 

     (23)=(27)=(28)

    (32)=(37)=(38)

    (72)=(73)=(78)

    (82)=(83)=(87)

 

          FIRST==FIRST==FOURCAST=ROUTINE

         DAHMAKA=ROUTINE

        6312==SE=START

 

                   INSHALLAH=HI=HO=GA

                  ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYE

                 ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                   ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                    KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

                      ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH

                 HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

                INSHALLAH

             INSHALLAH============INSHALLAH

         ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST

       ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST

          ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST

          FULL======GUARANTEE

         MONEY=========BACK

            FINAL==========GAME

          READY

                 ALL PAKISTAN KO MERE ISS ROUTINE SE

                   SECOND=AKARA==( 83)= =MUBARAK  HO

          ALL PAKISTAN KO MERE PAPER SE

 

 

 

 

             BASIT BABA ZINDABAD

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

PLEASE  CALL==03065984484===03119916194==03229062471=BASIT BABAPosted By: Basit Baba - 83 Days ago

750O=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM

03065984484==03119916194 

[[[[FIRST=OPEN=FIGURE====ROUTINE]]]]

[[[[[  0351 SY START]]]]]

 


                   =[

 

 

 

4141 X 305=BARABAR=JAZER=1123(834)9==(834389)=F=(49)=PASS

4141 X 949=BARABAR=JAZER=1982(374)5==(374829)=F=(79)=PASS

4141 X 971=BARABAR=JAZER=2005(220)9==(220775)=F=(05)=PASS

4141 X 508=BARABAR=JAZER=1450(388)9==(388833)=F=(88)=PASS

4141 X 880=BARABAR=JAZER=1908(947)3==(947492)=F=(41)=PASS

4141 X 147=BARABAR=JAZER=7802(095)8==(095540)=F=(49)=PASS

4141 X 948=BARABAR=JAZER=1981(329)8==(329874)=F=(73)=PASS

4141 X 372=BARABAR=JAZER=1241(149)4==(149694)=F=(18)=PASS

4141 X 814=BARABAR=JAZER=1835(966)7==(966411)=F=(62)=PASS

4141 X 264=BARABAR=JAZER=1045(573)5==(573028)=F=(----)=WAIT

 

 

              FIRST=OPEN=FIGURE=

 

 

 

                        (052738)

 

          FIRST==FIRST==FOURCAST=ROUTINE

         DAHMAKA=ROUTINE

        6312==SE=START

 

                   INSHALLAH=HI=HO=GA

                  ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYE

                 ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                   ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                    KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

                      ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH

                 HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

                INSHALLAH

             INSHALLAH============INSHALLAH

         ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST

       ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST

          ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST

          FULL======GUARANTEE

         MONEY=========BACK

            FINAL==========GAME

          READY

                 ALL PAKISTAN KO MERE ISS ROUTINE SE

                   FIRST=FIGURE==( 6)= =MUBARAK  HO

          ALL PAKISTAN KO MERE PAPER SE

 

 

 

 

             BASIT BABA ZINDABAD

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

PLEASE  CALL==03065984484===03119916194==03229062471=BASIT BABAPosted By: Basit Baba - 83 Days ago

7500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM

03065984484=03119916194 

[[[[ =ONLY=ONE=SECOND=TALUK=AKARA====ROUTINE]]]]

[[[[[  6312 SY START]]]]]

 


                   =[

 

 

 

63 X 110=BARABAR=6(9)30==(9)=SECOND=(98)=PASS

53 X 110=BARABAR=5(8)30==(8)=SECOND=(89)=PASS

49 X 110=BARABAR=5(3)90==(3)=SECOND=(37)=PASS

79 X 110=BARABAR=8(6)90==(6)=SECOND=(62)=PASS

55 X 110=BARABAR=6(0)50==(0)=SECOND=(05)=PASS

88 X 110=BARABAR=9(6)80==(6)=SECOND=(16)=PASS

41 X 110=BARABAR=4(5)10==(5)=SECOND=(35)=PASS

49 X 110=BARABAR=5(3)90==(3)=SECOND=(32)=PASS

73 X 110=BARABAR=8(0)30==(0)=SECOND=(40)=PASS

18 X 110=BARABAR=1(9)80==(9)=SECOND=(59)=PASS

62 X 110=BARABAR=6(8)20==(8)=SECOND=(----)=WAIT

 

 

              SECOND=TALUK=AKARA=

 

 

 

                        (8888888)

 

          FIRST==FIRST==FOURCAST=ROUTINE

         DAHMAKA=ROUTINE

        6312==SE=START

 

                   INSHALLAH=HI=HO=GA

                  ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYE

                 ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                   ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                    KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

                      ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH

                 HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

                INSHALLAH

             INSHALLAH============INSHALLAH

         ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST

       ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST

          ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST

          FULL======GUARANTEE

         MONEY=========BACK

            FINAL==========GAME

          READY

                 ALL PAKISTAN KO MERE ISS ROUTINE SE

                   SECOND=TALUK==( 9)= =MUBARAK  HO

          ALL PAKISTAN KO MERE PAPER SE

 

 

 

 

             BASIT BABA ZINDABAD

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

PLEASE  CALL==03065984484===03119916194==03229062471=BASIT BABA